Medlemsvilkår

MEDLEMSVILKÅR
1. Calma Fitness hovedprodukt er løpende abonnement medlemskap til vårt treningssenter med eller uten bindingstid.

2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn.

3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.

4. Calma Fitness har 16-års aldersgrense, men med følge av voksenperson er nedre aldersgrense 11 år, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon.

ADGANG
5. Du blir registrert med elektronisk adgangskort via din smarttelefon som gyldig betalende kunde. Dette er tilgjengelig på «MIN SIDE» og benyttes ved tilgang og åpning av treningssenteret.

MEDLEMSKORT
6. Mister eller skader et medlem sin smarttelefon så gi beskjed om dette slik at vi kan sperre adgangen.

7. Medlemskapet hos Calma Fitness er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre. Det er ei heller tillatt og åpne  dører for andre inn til senteret.

ADMINISTRASJON AV MEDLEMSKAPET
8. Som medlem hos Calma Fitness administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. 
Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig.
Du kan også møte opp i betjent åpningstid for endringer av medlemskapet.
Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

9. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse. Dvs. den måneden man sier opp + neste.

10. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 1 måned av gangen dersom du blir langvarig syk eller skadet, og ved graviditet. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.

11. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. Calma Fitness fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

12. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.

BETALING
13. Som medlem hos Calma Fitness aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned.
Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.

14. Calma Fitness sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”

15. Som medlem hos Calma Fitness skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.

16. Trening hos Calma Fitness skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. 

18. Som medlem hos Calma Fitness forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler.

19. Calma Fitness kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

PERSONVERN
20. Som medlem hos Calma Fitness samtykker du til at Calma Fitness innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet (Minside), for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte ditt personlige adgangskort på våre treningssentre.

21. Som medlem samtykker du til at Calma Fitness kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

22. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Calma Fitness, og i en periode etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Calma Fitness ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside

23. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

CALMA FITNESS RETTIGHETER
24. Calma Fitness kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.

25. Calma Fitness skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Calma Fitness seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge senteret inntil 7 dager pr. kalenderår.

26. Calma Fitness har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Calma Fitness varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

PERSONSVERNERKLÆRINGER
1. Generelt
Calma Fitness tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd
bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Calma Fitness ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger,
og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder hos Calma Fitness.

2. Hva vi benytter personopplysningene til
Calma Fitness bruker dine personopplysninger til blant annet til:

1. Administrere ditt kundeforhold

2. Måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt

3. Innsyn, retting, supplering og sletting
Som medlem hos Calma Fitness har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse.
Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

4. Lagring
Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Calma Fitness, og i en periode etter opphør av avtalen.

5. Utlevering
Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.

6. Kontakt og nyhetsbrev
Calma Fitness benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Calma Fitness. Som medlem har du samtykket til at Calma Fitness kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

7. Kameraovervåking
Calma Fitness har noen tider på døgnet ubemannet treningssenter. På denne måten kan vi gi et utvidet treningstilbud. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Calma Fitness har derfor kameraovervåkning ved inngang og i hvert treningsrom. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

8. Cookies
En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.

SIKKERHET- OG TRIVSELSREGLER
Hos Calma Fitness ønsker vi at alle skal ha det hyggelig mens de trener. Her ser du våre sikkerhet- og trivselsregler som bidrar til et godt treningsmiljø for alle.

1. Bidra til et godt treningsmiljø
Hos Calma Fitness ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle. Vis god folkeskikk og sunn fornuft.

2. Innesko
Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko kan plasseres ved inngangen eller i garderobeskap i medbrakt pose.

3. Rent treningstøy og god hygiene
Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene. Vennligst ikke ta på deg parfyme når du skal trene.

4. Adgang/ankomst
Bruk ditt personlige adgangskort på din smarttelefon ved registrering inn på senteret. Adgangskortet skal kun benyttes av medlemskapets eier.
Missbruk gir grunnlag for utestengelse og oppsigelse av medlemskapet.

5. Bekledning
Man skal kle seg sømmelig slik at ingen blir støtt. 
Bar mage eller bar overkropp er ikke tillatt. 

6. Bruk skap
Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra senteret. Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet i skapet oppbevares på senteret i tre uker. Calma Fitness er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

7. Rydd etter deg
Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.

8. Bruk av apparater/utstyr/erstatningsplikt
Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til.
Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes, dette er unødvendig slitasje og støy for andre kunder.
Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. 
Kun bruk av flytende kalk er tillatt. Ikke gris til gulv og apparater med kalk.
Kalk skal benyttes med måtehold da det gir oss mye ekstraarbeider med rengjøring.
Musikkanlegg kan benyttes dersom man ikke forstyrrer andre.
Lydnivået skal alltid være på et normalt akseptabelt nivå. 
Du kan bli erstatningsansvarlig for utstyr som missbrukes og blir ødelagt.
Erstatningsbeløp < kr. 5.000,- trekkes normalt av bankkortet som er registrert på medlemskapet samtidig som dette varsles, høyere beløp blir fakturert med 7 dagers forfall.

9. Innventar og bygninger
Innventar og bygninger skal behandles på lik linje som man gjør hjemme hos seg selv.
Dersom noe blir ødelagt så kan du bli stilt erstatningspliktig.

10. Vask/tørk apparater
Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert flere steder på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.

11. Mat og drikke
Mat og drikke utover nødvendig tørstedrikke er ikke tillatt i treningssaler.

12. Mobil/foto
Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.

13. Sikkerhet
På Calma Fitness tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende og ta kontakt med personalet.

14. Aldersbestemt sikkerhet
I Cross salen er det ikke tillatt med barn under 11 år untatt i definerte gruppetimer med instruktør.
I Cross salen skal barn mellom 11 og 15 år alltid være med en voksen person over 18 år.