Bli medlem / kunde

Velkommen til Calma Fitness DA

Vi er et treningssenter med kondisjon og styrketrening basert på gruppetrening og egentrening. Calma Fitness DA er den aktøren i Modum Kommune som har lengst erfaring med profesjonell gruppetrening. Vi har i alle år hatt hovedfokus på menigmann hvor terskelen for å trene hos oss er folkelig lav hvor vi vektlegger normal sunn kost, normalt treningstøy, og en naturlig trent kropp.

Calma Fitness DA har ingen medlems-avtaler med bindingstid slik at du er helt fristilt til å avslutte ditt forhold til oss når det måtte passe. 

Kjøper du 1 - 3 - 6 eller 12 måneds kort så kan du benytte disse valgfritt på Calma Fitness DA med Gruppetrening og egentrening eller på Åmot Frisktrening (Individuell trening). 
Du kan også fryse ett månedskort i forbindelse med lengre sykdom, reise etc.
Send en henvendelse til om dette i forkant. 
Kjøper du klippekort så kan så kan du benytte disse valgfritt på Calma Fitness DA eller Åmot Frisktrening. 
Klippekort har ingen utløpstid så dette vil i praksis gjelde så lenge vi eksisterer.

Kjøper du Månedsavtale uten binding så kan du benytte dette på Calma Fitness DA eller Åmot Frisktrening. 
Skal du benytte det på Åmot Frisktrening så må du vise frem gyldig betalt kvittering for inneværende måned.
Alternativt få utstedt et kort av oss for hver nye måned. 
Månedsavtalen løper inntil du sier opp denne skriftlig via eller sms til 90081669 / 41642380.
Månedsavtalen vil gjelde ut inneværende måned og du må si opp avtalen senest den 25. i inneværende måned for å unngå faktura for neste måned. 

Ønsker du ikke noe avtale, månedskort eller klippekort så kan du ringe i forkant eller møte opp før en time å kjøpe en Drop-in time. Vær oppmerksom på at dette kun er mulig om det er ledig plass.

BESTILL PRØVETIME ONLINE HER !

For ytterligere informasjon ta kontakt med